Disclaimer

De website Vakantiehuis met Sauna BE en de meeste onderdelen zijn eigendom van Beautiful Holiday. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautiful Holiday.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Beautiful Holiday sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Beautiful Holiday is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein .vakantiehuis-sauna.be zijn geen eigendom van Beautiful Holiday. Beautiful Holiday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Beautiful Holiday worden onderhouden.